Day 3 - Mauro Ferraresi

Day 3 - Paola Profumo

Day 3 - Simona Bonafè

Day 3 - Giovanni Pettorino

Day 3 - Giampiero Sammuri

Day 3 - Giuseppe Tarzia

Day 3 - Vittorio Bugli